Spelregels


Het doel van deze site is een betrokken gemeenschap waar inwoners en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden, meer samen doen en beter elkaars kwaliteiten benutten. We willen mensen uit de omgeving met elkaar in contact te brengen en delen wat er allemaal al is.

allemaaloisterwijk.nl is bedoeld voor sociaal maatschappelijke informatie inclusief sport, spel en beweging, voor en door inwoners uit Haaren, Heukelom, Moergestel en Oisterwijk. Het biedt uitdrukkelijk geen platform voor evenementen, commerciële en politieke activiteiten. 

Wanneer je dit platform gebruikt om zelf informatie te plaatsen of je stuurt ons informatie, dan  ben je hier zelf verantwoordelijk voor. We verwachten dat iedereen zich aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd. Ingeschreven inwoners, organisaties en professionals kunnen zelf informatie plaatsen op deze buurtsite. Als je dit doet dan verklaar je:

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven.
 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging. Concreet betekent dit:    
  •         Open vizier: geen anonieme reacties,
  •         Geen discriminatie, 
  •         Geen oproepen tot geweld of haat,
  •         Niet schelden of beledigen,
  •         Niet op de persoon spelen,
  •         Discussies niet eindeloos blijven herhalen.
 • de exploitant van deze buurtsite te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.
 • bij de inschrijving je eigen, juiste en volledige gegevens te verstrekken en deze aan te passen in je profiel als je gegevens veranderen.
 • dat je geen bestanden upload met gevoelige informatie en als je dat toch doet, deze beveiligt met een wachtwoord.
 • bij het inschrijven op deze site zelf een veilig wachtwoord te kiezen. Als je denkt of weet dat iemand toegang heeft gekregen tot je inloggegevens dien je zo snel mogelijk je wachtwoord te wijzigen en/of de beheerder hierover te informeren.
 • dat als je ingaat op een vraag of aanbod van een andere gebruiker dat dit een zaak tussen jou en deze andere gebruiker is. Daarmee is de exploitant van deze site geen partij bij de overeenkomst die je sluit of de afspraak die jij maakt met andere gebruikers.
 • je zelf verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de dienstverlening of uitvoering van deze overeenkomsten. Dit houdt in dat jij je aan gemaakte afspraken moet houden en dat je de dienstverlening voor eigen rekening en risico uitvoert. Je bent ook zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld het afsluiten van een eventuele vrijwilligersverzekering.
 • dat je reacties plaats die iets bijdragen zowel op het platform als de social mediakanalen. Je reageert op de inhoud van een bericht en je vermijdt te lange of ultrakorte opmerkingen. Jouw bericht bevat geen spam en geen reclamelinks waar ze niet thuishoren.

Tot slot:

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar zo nu en dan komt het voor dat we als beheerders van deze website te maken krijgen met bezoekers die zich niet houden aan de huisregels. We vragen bezoekers die iets dergelijks zien, dit te melden via het contactformulier.  

Hier gaan we als volgt mee om:

 • We verzoeken de betrokken persoon de huisregels te respecteren.
 • Wordt hieraan geen gevolg gegeven, dan wordt de betrokken persoon twee weken toegang tot onze media ontzegd.
 • Geplaatste bijdragen kunnen worden verwijderd en er wordt gemeld dat deze bijdragen buiten de orde zijn.
 • In uiterste gevallen geven we de betrokken bezoeker een IP-ban op dit platform en de overige media waar de dit platform actief is.